advmode

advmode.ui_advmode_menu

<enum-type type-name="ui_advmode_menu" base-type="int16_t">
 <enum-item name="Default" value="0"/>
 <enum-item name="Look"/>
 <enum-item name="ConversationAddress"/>
 <enum-item name="ConversationSelect"/>
 <enum-item name="ConversationSpeak"/>
 <enum-item name="Inventory"/>
 <enum-item name="Drop"/>
 <enum-item name="ThrowItem"/>
 <enum-item name="Wear"/>
 <enum-item name="Remove"/>
 <enum-item name="Interact"/>
 <enum-item name="Put"/>
 <enum-item name="PutContainer"/>
 <enum-item name="Eat"/>
 <enum-item name="ThrowAim"/>
 <enum-item name="Fire"/>
 <enum-item name="Get"/>
 <enum-item name="Unk17"/>
 <enum-item name="CombatPrefs"/>
 <enum-item name="Companions"/>
 <enum-item name="MovementPrefs"/>
 <enum-item name="SpeedPrefs"/>
 <enum-item name="InteractAction"/>
 <enum-item name="MoveCarefully"/>
 <enum-item name="Announcements"/>
 <enum-item name="UseBuilding"/>
 <enum-item name="Travel"/>
 <enum-item name="Unk27"/>
 <enum-item name="Unk28"/>
 <enum-item name="SleepConfirm"/>
 <enum-item name="Unk30"/>
 <enum-item name="Unk31"/>
 <enum-item name="Unk32"/>
 <enum-item name="FallAction"/>
 <enum-item name="ViewTracks"/>
 <enum-item name="Jump"/>
 <enum-item name="Unk36"/>
 <enum-item name="AttackConfirm"/>
 <enum-item name="AttackType"/>
 <enum-item name="AttackBodypart"/>
 <enum-item name="AttackStrike"/>
 <enum-item name="Unk41"/>
 <enum-item name="Unk42"/>
 <enum-item name="DodgeDirection"/>
</enum-type>

advmode.conversation

<struct-type type-name="conversation">
 <stl-string name="conv_title"/>
 <enum base-type="int32_t" name="state">
  <enum-item name="started"/>
  <enum-item name="active"/>
  <enum-item name="finished"/>
  <enum-item name="quit"/>
 </enum>
 <stl-vector type-name="int16_t" name="talk_choices"/>
 <int32_t name="unk_30" ref-target="unit"/>
 <int32_t name="unk_34" ref-target="historical_figure"/>
 <int32_t name="unk_38"/>
 <int32_t name="unk_3c" ref-target="unit"/>
 <int32_t name="unk_40" ref-target="historical_figure"/>
 <int32_t name="unk_44"/>
 <int32_t name="unk_48" ref-target="unit"/>
 <int32_t name="unk_4c" ref-target="historical_figure"/>
 <int32_t name="unk_50"/>
 <stl-vector name="unk_54" pointer-type="nemesis_record"/>
 <stl-vector name="unk_64" pointer-type="historical_entity"/>
 <int8_t name="unk_74"/>
 <int32_t name="unk_78"/>
 <int32_t name="unk_7c"/>
 <int16_t name="unk_80"/>
 <stl-vector name="unk_84"/>
 <stl-vector name="unk_94"/>
 <stl-vector name="unk_a4"/>
 <pointer name="location" type-name="building">
  civzone
 </pointer>
 <int8_t name="unk_b8"/>
 <int32_t name="unk_bc"/>
 <stl-vector name="speech">
  <pointer>
   <stl-vector name="text" pointer-type="stl-string">
    wordwrap
   </stl-vector>
   <int32_t name="speaker" ref-target="unit"/>
   <int32_t name="unk_14"/>
   <int32_t name="unk_18"/>
   <int16_t name="fg"/>
   <int16_t name="bg"/>
   <int16_t name="bright"/>
  </pointer>
 </stl-vector>
</struct-type>

advmode.talk_choice_type

<enum-type type-name="talk_choice_type">
 <enum-item name="Greet"/>
 <enum-item name="Nevermind"/>
 <enum-item name="Trade"/>
 <enum-item name="AskJoin"/>
 <enum-item name="AskSurroundings"/>
 <enum-item name="SayGoodbye"/>
 <enum-item name="AskStructure"/>
 <enum-item name="AskFamily"/>
 <enum-item name="AskProfession"/>
 <enum-item name="AskPermissionSleep"/>
 <enum-item name="AccuseNightCreature"/>
 <enum-item name="AskTroubles"/>
 <enum-item name="BringUpEvent"/>
 <enum-item name="SpreadRumor"/>
 <enum-item name="ReplyGreeting"/>
 <enum-item name="RefuseConversation"/>
 <enum-item name="ReplyImpersonate"/>
 <enum-item name="BringUpIncident"/>
 <enum-item name="TellNothingChanged"/>
 <enum-item name="Goodbye2"/>
 <enum-item name="ReturnTopic"/>
 <enum-item name="ChangeSubject"/>
 <enum-item name="AskTargetAction"/>
 <enum-item name="RequestSuggestAction"/>
 <enum-item name="AskJoinInsurrection"/>
 <enum-item name="AskJoinRescue"/>
 <enum-item name="StateOpinion"/>
 <enum-item name="RespondJoinInsurrection"/>
 <enum-item/>
 <enum-item name="AllowPermissionSleep"/>
 <enum-item name="DenyPermissionSleep"/>
 <enum-item/>
 <enum-item name="AskJoinAdventure"/>
 <enum-item name="AskGuideLocation"/>
 <enum-item name="RespondJoin"/>
 <enum-item name="RespondJoin2"/>
 <enum-item name="OfferCondolences"/>
 <enum-item name="StateNotAcquainted"/>
 <enum-item name="SuggestTravel"/>
 <enum-item name="SuggestTalk"/>
 <enum-item name="RequestSelfRescue"/>
 <enum-item name="AskWhatHappened"/>
 <enum-item name="AskBeRescued"/>
 <enum-item name="SayNotRemember"/>
 <enum-item/>
 <enum-item name="SayNoFamily"/>
 <enum-item name="StateUnitLocation"/>
 <enum-item name="ReferToElder"/>
 <enum-item name="AskComeCloser"/>
 <enum-item name="DoBusiness"/>
 <enum-item name="AskComeStoreLater"/>
 <enum-item name="AskComeMarketLater"/>
 <enum-item name="TellTryShopkeeper"/>
 <enum-item name="DescribeSurroundings"/>
 <enum-item name="AskWaitUntilHome"/>
 <enum-item name="DescribeFamily"/>
 <enum-item name="StateAge"/>
 <enum-item name="DescribeProfession"/>
 <enum-item name="AnnounceNightCreature"/>
 <enum-item name="StateIncredulity"/>
 <enum-item name="BypassGreeting"/>
 <enum-item name="AskCeaseHostilities"/>
 <enum-item name="DemandYield"/>
 <enum-item name="HawkWares"/>
 <enum-item name="YieldTerror"/>
 <enum-item name="Yield"/>
 <enum-item name="ExpressOverwhelmingEmotion"/>
 <enum-item name="ExpressGreatEmotion"/>
 <enum-item name="ExpressEmotion"/>
 <enum-item name="ExpressMinorEmotion"/>
 <enum-item name="ExpressLackEmotion"/>
 <enum-item name="OutburstFleeConflict"/>
 <enum-item name="StateFleeConflict"/>
 <enum-item name="MentionJourney"/>
 <enum-item name="SummarizeTroubles"/>
 <enum-item name="AskAboutIncident"/>
 <enum-item name="AskDirectionsPerson"/>
 <enum-item name="AskDirectionsPlace"/>
 <enum-item name="AskWhereabouts"/>
 <enum-item name="RequestGuide"/>
 <enum-item name="RequestGuide2"/>
 <enum-item name="ProvideDirections"/>
 <enum-item name="ProvideWhereabouts"/>
 <enum-item name="TellTargetSelf"/>
 <enum-item name="TellTargetDead"/>
 <enum-item name="RecommendGuide"/>
 <enum-item name="ProfessIgnorance"/>
 <enum-item name="TellAboutPlace"/>
 <enum-item name="AskFavorMenu"/>
 <enum-item name="AskWait"/>
 <enum-item name="AskFollow"/>
 <enum-item name="ApologizeBusy"/>
 <enum-item name="ComplyOrder"/>
 <enum-item name="AgreeFollow"/>
 <enum-item name="ExchangeItems"/>
 <enum-item name="AskComeCloser2"/>
 <enum-item name="InitiateBarter"/>
 <enum-item name="AgreeCeaseHostile"/>
 <enum-item name="RefuseCeaseHostile"/>
 <enum-item name="RefuseCeaseHostile2"/>
 <enum-item name="RefuseYield"/>
 <enum-item name="RefuseYield2"/>
 <enum-item name="Brag"/>
 <enum-item name="DescribeRelation"/>
 <enum-item name="ClaimSite"/>
 <enum-item name="AnnounceLairHunt"/>
 <enum-item name="RequestDuty"/>
 <enum-item name="AskJoinService"/>
 <enum-item name="AcceptService"/>
 <enum-item name="TellRemainVigilant"/>
 <enum-item name="GiveServiceOrder"/>
 <enum-item name="WelcomeSelfHome"/>
 <enum-item/>
 <enum-item name="AskTravelReason"/>
 <enum-item name="TellTravelReason"/>
 <enum-item name="AskLocalRuler"/>
 <enum-item name="ComplainAgreement"/>
 <enum-item name="CancelAgreement"/>
 <enum-item name="SummarizeConflict"/>
 <enum-item name="SummarizeViews"/>
 <enum-item name="AskClaimStrength"/>
 <enum-item name="AskArmyPosition"/>
 <enum-item name="AskOtherClaims"/>
 <enum-item name="AskDeserters"/>
 <enum-item name="AskSiteNeighbors"/>
 <enum-item name="DescribeSiteNeighbors"/>
 <enum-item name="RaiseAlarm"/>
 <enum-item name="DemandDropWeapon"/>
 <enum-item name="AgreeComplyDemand"/>
 <enum-item name="RefuseComplyDemand"/>
 <enum-item name="AskLocationObject"/>
 <enum-item name="DemandTribute"/>
 <enum-item name="AgreeGiveTribute"/>
 <enum-item name="RefuseGiveTribute"/>
 <enum-item name="OfferGiveTribute"/>
 <enum-item name="AgreeAcceptTribute"/>
 <enum-item name="RefuseAcceptTribute"/>
 <enum-item name="CancelTribute"/>
 <enum-item name="OfferPeace"/>
 <enum-item name="AgreePeace"/>
 <enum-item name="RefusePeace"/>
 <enum-item name="AskTradeDepotLater"/>
 <enum-item name="ExpressAstonishment"/>
 <enum-item name="CommentWeather"/>
 <enum-item name="CommentNature"/>
 <enum-item name="SummarizeTerritory"/>
 <enum-item name="SummarizePatrols"/>
 <enum-item name="SummarizeOpposition"/>
 <enum-item name="DescribeRefugees"/>
 <enum-item name="AccuseTroublemaker"/>
 <enum-item name="AskAdopt"/>
 <enum-item name="AgreeAdopt"/>
 <enum-item name="RefuseAdopt"/>
 <enum-item name="RevokeService"/>
 <enum-item name="InviteService"/>
 <enum-item name="AcceptInviteService"/>
 <enum-item name="RefuseShareInformation"/>
 <enum-item name="RefuseInviteService"/>
 <enum-item name="RefuseRequestService"/>
 <enum-item name="OfferService"/>
 <enum-item name="AcceptPositionService"/>
 <enum-item name="RefusePositionService"/>
 <enum-item name="InvokeNameBanish"/>
 <enum-item name="InvokeNameService"/>
 <enum-item name="GrovelMaster"/>
 <enum-item name="DemandItem"/>
 <enum-item name="GiveServiceReport"/>
 <enum-item name="OfferEncouragement"/>
 <enum-item name="PraiseTaskCompleter"/>
 <enum-item name="AskAboutPersonMenu"/>
 <enum-item name="AskAboutPerson"/>
 <enum-item name="TellAboutPerson"/>
 <enum-item name="AskFeelings"/>
 <enum-item name="TellThoughts"/>
 <enum-item name="AskServices"/>
 <enum-item name="TellServices"/>
 <enum-item name="OrderDrink"/>
 <enum-item name="RentRoom"/>
 <enum-item name="ExtendRoomRental"/>
 <enum-item name="ConfirmServiceOrder"/>
 <enum-item name="AskJoinEntertain"/>
 <enum-item name="RespondJoinEntertain"/>
 <enum-item name="AskJoinTroupe"/>
 <enum-item/>
 <enum-item name="RefuseTroupeApplication"/>
 <enum-item name="InviteJoinTroupe"/>
 <enum-item name="AcceptTroupeInvitation"/>
 <enum-item name="RefuseTroupeInvitation"/>
 <enum-item name="KickOutOfTroupe"/>
 <enum-item name="CreateTroupe"/>
 <enum-item name="LeaveTroupe"/>
 <enum-item/>
 <enum-item name="TellBePatientForService"/>
 <enum-item name="TellNoServices"/>
 <enum-item name="AskWaitUntilThere"/>
 <enum-item name="DenyWorkingHere"/>
 <enum-item name="ExpressEmotionMenu"/>
 <enum-item name="StateValueMenu"/>
 <enum-item name="StateValue"/>
 <enum-item/>
 <enum-item name="ProvideDirectionsBuilding"/>
 <enum-item name="Argue"/>
 <enum-item name="Flatter"/>
 <enum-item name="DismissArgument"/>
 <enum-item name="RespondPassively"/>
 <enum-item name="Acquiesce"/>
 <enum-item name="DerideFlattery"/>
 <enum-item name="ExpressOutrageAtDismissal"/>
 <enum-item name="PressArgument"/>
 <enum-item name="DropArgument"/>
 <enum-item name="AskWork"/>
 <enum-item name="AskWorkGroup"/>
 <enum-item name="GrantWork"/>
 <enum-item name="RefuseWork"/>
 <enum-item name="GrantWorkGroup"/>
 <enum-item name="RefuseWorkGroup"/>
</enum-type>

advmode.talk_choice

<struct-type type-name="talk_choice">
 <enum name="type" base-type="int32_t" type-name="talk_choice_type"/>
 <pointer name="event" type-name="entity_event"/>
 <int32_t/>
 <int32_t/>
 <int32_t/>
 <int32_t/>
 <int32_t init-value="-1"/>
</struct-type>

advmode.ui_advmode

<struct-type type-name="ui_advmode">
 <enum base-type="int16_t" name="menu" type-name="ui_advmode_menu"/>
 <int8_t name="site_level_zoom">
  when set, the travel map is zoomed in to show site details
 </int8_t>
 <int32_t/>
 <int32_t/>
 <int32_t/>
 <bool name="travel_clouds"/>
 <enum base-type="int8_t" name="travel_right_map">
  <enum-item name="MapNone"/>
  <enum-item name="MapSite"/>
  <enum-item name="MapWorld"/>
 </enum>
 <bool name="show_menu">
  bottom menu in travel mode
 </bool>
 <stl-string name="message">
  you must move from surrounding obstacles
 </stl-string>
 <int16_t name="message_color"/>
 <int8_t name="message_brightness"/>
 <bool name="travel_not_moved"/>
 <int8_t name="unk4b"/>
 <uint8_t name="travel_move_countdown"/>
 <int32_t/>
 <int32_t/>
 <int32_t/>
 <int32_t/>
 <int32_t/>
 <int32_t/>
 <int32_t/>
 <int32_t/>
 <int32_t/>
 <int32_t/>
 <int8_t/>
 <int32_t name="tick_counter">
  goes up to XXX
 </int32_t>
 <int32_t name="frame_counter">
  goes up to 10000 (ticks?)
 </int32_t>
 <int16_t name="unk6"/>
 <bool name="sleeping"/>
 <int8_t/>
 <int32_t name="bogeymen_timer">
  initialized to 4-7 when the cackling starts
 </int32_t>
 <int32_t name="bogeymen_killed"/>
 <int32_t name="unk9">
  initialized to 60 when the cackling starts
 </int32_t>
 <int32_t name="unk10"/>
 <stl-vector type-name="int32_t" name="searched_x"/>
 <stl-vector type-name="int32_t" name="searched_y"/>
 <stl-vector type-name="int32_t" name="searched_z"/>
 <stl-vector type-name="int32_t" name="searched_timeout"/>
 <int8_t/>
 <int32_t/>
 <int32_t/>
 <int32_t/>
 <int8_t/>
 <stl-vector name="unk20" type-name="int32_t"
   ref-target="world_site"/>
 <stl-vector name="unk21" type-name="int32_t"/>
 <stl-vector name="unk22" type-name="int32_t"/>
 <int32_t/>
 <int32_t/>
 <int8_t/>
 <static-array type-name="int32_t" count="1000"/>
 <static-array type-name="int32_t" count="1000"/>
 <static-array type-name="int32_t" count="1000"/>
 <int32_t/>
 <int32_t/>
 <int32_t/>
 <static-array type-name="int16_t" count="9"/>
 <static-array type-name="int16_t" count="9"/>
 <static-array type-name="int16_t" count="9"/>
 <static-array count="9" name="unk_v40_1">
  <int16_t/>
  <int8_t/>
  <int32_t/>
  <int32_t/>
  <int32_t/>
 </static-array>
 <static-array type-name="int8_t" count="9"/>
 <static-array type-name="int8_t" count="9"/>
 <static-array type-name="int32_t" count="9"/>
 <static-array type-name="int8_t" count="9"/>
 <int32_t>
  race
 </int32_t>
 <int32_t>
  caste
 </int32_t>
 <int8_t/>
 <int32_t/>
 <int32_t/>
 <int8_t/>
 <int32_t/>
 <compound name="unk_3124">
  <int16_t/>
  <int16_t/>
  <int16_t/>
  <int16_t/>
  <int16_t/>
  <int16_t/>
  <int32_t/>
  <int32_t/>
  <int32_t/>
  <int32_t/>
  <int32_t/>
  <int32_t/>
  <int32_t/>
  <int32_t/>
  <int32_t/>
  <int32_t/>
  <int8_t/>
  <int8_t/>
  <int8_t/>
  <stl-vector/>
  <int32_t/>
  <static-array type-name="int8_t" count="20736"/>
  <int8_t/>
  <int8_t/>
  <int16_t/>
  <int16_t/>
  <int16_t/>
  <int32_t/>
  <stl-vector/>
  <int32_t/>
  <stl-vector/>
  <int32_t/>
  <stl-vector/>
  <int32_t/>
  <int8_t/>
  <int8_t/>
  <stl-vector/>
  <stl-vector/>
  <stl-vector/>
  <stl-vector/>
  <stl-vector/>
  <stl-vector/>
  <stl-vector/>
  <stl-vector/>
  <int32_t/>
  <stl-string/>
  <int8_t/>
  <int8_t/>
  <int8_t/>
  <stl-vector/>
  <stl-bit-vector/>
  <stl-bit-vector/>
  <int32_t/>
  <stl-vector/>
  <stl-vector/>
  <stl-vector/>
  <stl-vector/>
  <stl-vector/>
  <stl-vector/>
  <stl-vector/>
  <stl-vector/>
  <stl-vector/>
 </compound>
 <int32_t/>
 <int32_t/>
 <int32_t/>
 <int32_t/>
 <int32_t/>
 <int32_t/>
 <int32_t/>
 <int8_t/>
 <int32_t/>
 <int32_t/>
 <int32_t/>
 <stl-vector/>
 <int32_t/>
 <int8_t/>
 <int16_t name="unk23"/>
 <int16_t name="unk24"/>
 <int16_t name="unk25"/>
 <int16_t name="unk26"/>
 <int32_t name="player_id" refers-to="$global.world.nemesis.all[$]"/>
 <int16_t/>
 <int16_t/>
 <int16_t/>
 <int32_t/>
 <compound name="conversation">
  <stl-vector name="activity" pointer-type="activity_entry"/>
  <stl-vector name="activity_event" pointer-type="activity_event"/>
  <int32_t name="cursor_activity"
    refers-to="$$._parent.activity[$]"/>
  <int32_t name="cursor_choice" refers-to="$$._parent.choices[$]"/>
  <int32_t name="current_page"/>
  <stl-vector name="page_top_choices" type-name="int32_t"/>
  <stl-vector name="page_bottom_choices" type-name="int32_t"/>
  <stl-vector name="choices">
   <pointer>
    <pointer name="choice" type-name="talk_choice"/>
    <stl-vector name="keywords" pointer-type="stl-string"/>
    <stl-vector name="title" pointer-type="stl-string"/>
    <int32_t name="orig_index"/>
    <int32_t name="ranking"/>
   </pointer>
  </stl-vector>
  <stl-string name="filter"/>
  <stl-vector name="targets">
   <pointer>
    <int32_t name="unit_id" ref-target="unit"/>
    <int32_t name="histfig_id" ref-target="historical_figure"/>
    <enum base-type="int32_t" name="type">
     <enum-item name="Talk"/>
     <enum-item/>
     <enum-item/>
     <enum-item name="Shout"/>
     <enum-item name="Perform"/>
    </enum>
   </pointer>
  </stl-vector>
  <int32_t name="cursor_target" refers-to="$$._parent.targets[$]"/>
 </compound>
 <stl-vector/>
 <int32_t/>
 <stl-vector name="unk28"/>
 <stl-vector name="unk29"/>
 <stl-vector name="unk30"/>
 <stl-vector name="actions"
   pointer-type="adventure_movement_option"/>
 <stl-vector name="unk31">
  v0.34.08
 </stl-vector>
 <int32_t/>
 <int8_t/>
 <int8_t/>
 <int8_t/>
 <int8_t/>
 <int8_t/>
 <int8_t/>
 <int8_t/>
 <int32_t/>
 <compound name="companions">
  <stl-vector name="unit" pointer-type="unit"/>
  <stl-bit-vector name="unit_visible"/>
  <compound name="unit_position" type-name="coord_path"/>
  <stl-vector name="all_histfigs" type-name="int32_t"
    ref-target="historical_figure">
   includes dead
  </stl-vector>
 </compound>
 <stl-vector name="unk37"/>
 <stl-vector name="unk38"/>
 <int32_t name="unk_1e4"/>
 <int32_t name="unk_1e8"/>
 <int32_t name="unk_1ec"/>
 <int32_t name="unk_1f0"/>
 <int32_t name="unk_1f4"/>
 <int32_t name="unk_1f8"/>
 <int32_t name="unk_1fc"/>
 <int32_t name="unk_200"/>
 <stl-string name="unk39"/>
 <int32_t name="unk_220"/>
 <int32_t name="unk_224"/>
 <compound name="unk_v40_2">
  <stl-vector/>
  <stl-vector/>
  <stl-vector/>
  <stl-vector/>
  <int8_t/>
  <stl-vector/>
  <stl-vector/>
 </compound>
 <compound name="unk_v40_3">
  <int32_t/>
  <stl-vector/>
 </compound>
 <int32_t/>
 <int32_t/>
 <int32_t/>
 <compound name="unk_v40_4">
  <static-array count="100" name="unk_v40_4a">
   <int32_t/>
   <int16_t/>
   <int16_t/>
   <int16_t/>
   <int16_t/>
   <int16_t/>
   <int16_t/>
   <int16_t/>
   <int32_t/>
   <int32_t/>
  </static-array>
  <int32_t/>
 </compound>
 <compound name="unk_v40_5">
  <stl-vector/>
  <stl-vector/>
  <stl-vector/>
  <int32_t/>
  <stl-vector/>
  <stl-vector/>
 </compound>
 <compound name="unk_v42_1">
  <int32_t/>
  <stl-vector/>
  <stl-vector/>
  <stl-string/>
  <int8_t/>
  <int32_t/>
  <int32_t/>
  <int32_t/>
  <stl-vector/>
 </compound>
 <int32_t/>
 <int16_t/>
 <int16_t/>
 <int16_t/>
 <int8_t/>
 <int8_t/>
 <int16_t/>
 <int16_t/>
 <stl-string/>
</struct-type>

advmode.adventure_movement_option

<class-type type-name="adventure_movement_option"
  original-name="adventure_movement_optionst">
 ...
</class-type>